Chào mừng chư Tôn Đức và quý Phật Tử đến với PhatGiaoLongAn.com. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.Đạo Phật & trí thức trong thời đại mới

Bài viết này đề cập đến vai trò của đạo Phật đối với trí thức trong thời đại mới, thời đại phát triển của khoa học công nghệ và một xã hội tiêu thụ tiện nghi vật chất nhưng cũng đầy áp lực, bế tắc (tình trạng tự tử rất cao tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Mỹ…). Điều đó đặt ra vai trò của đời sống tâm linh để cân bằng giữa đời sống vật chất hưởng thụ và những bế tắc, căng thẳng trong đời sống tâm lý.


Nguồn gốc "tràng phan" trong Phật giáo

Phan tiếng Phạn là Ba Đa Ca, cũng gọi là Kế Đô, là lời gọi chung cho các loại Tinh Kỳ và Tràng, Cái,… đồng thời là một dụng cụ để trang nghiêm đạo tràng, cúng dường chư Phật Bồ tát.


Chiêm nghiệm về bảy điều kiện thịnh suy đức Phật dạy

Hôm nay sau hơn hai mươi lăm thế kỷ, nếu xứ sở nào, quốc gia nào biết vận dụng tốt những lời dạy đó chắc chắn sẽ thu được nhiều thành tựu tốt đẹp trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.„


Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

HỎI: Tôi là một Phật tử sùng đạo. Với tôi, đi du lịch nước ngoài không thích bằng đi chùa. Nhưng thời gian gần đây, tôi không còn muốn đi chùa và gặp các nhà sư nữa, vì tôi đã chứng kiến và nghe quá nhiều điều xấu về tu sĩ. Một lần, chính tôi nghe được chuyện từ một nhóm nhà sư trẻ ngồi nói với nhau: “Đi tu sướng thật, vừa được cúng dường vừa không phải đi làm cực khổ, lại được mọi người chắp tay lạy mình và gọi thầy, xưng con với mình. Rồi nhóm sư trẻ cười sảng khoái về điều ấy”.
Trung Bộ Kinh - Phần 3
Tác giả: HT. Minh Châu
Đọc/Giảng:


Âm Lịch